Kinder Kansen Fonds

jeudi 30 décembre 2021

Het Kinder Kansen Fonds is een initaitief van Rotary Gistel vzw. Giften via de Koning Boudewijnstichting leveren U een fiscaal voordeel op.

Doneer via de Koning Boudewijn stichting