Welkom op de site van Rotary Gistel vzw

Beste internet-bezoeker,

Graag stellen we U Rotary Gistel vzw kort voor.

Wij zijn een vereniging van vrienden, van vooral (maar niet beperkt tot) zakenlui en vrije beroepen, zowel vrouwen als mannen. We werken onder de vleugels van Rotary International.

We zijn jong (van geest) en zeer dynamisch. We zetten ons in voor het algemene belang. Onder andere onderschrijven we een meerjarenplan om lokaal de kinder kansarmoede structureel te bestrijden.

Onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting hebben we het Kinder Kansen Fonds opgericht. U kan uitgebreide informatie lezen hierover op de website www.KinderKansenFonds.be. Ons Kinderkansen Team12 is een netwerk van filantropen die hun financiële steun verankeren over een langere periode.

We beperken ons niet en steunen daarbuiten ook andere goede doelen. Zo dragen wij reeds 10 jaar lang de steun aan Scholen Zonder Pesten hoog in ons vaandel. We blijven dit ook in de nabije toekomst zo doen.

In onze regio pakken we geregeld uit met diverse initiatieven om fondsen te verwerven... Gistel Zingt, de jaarlijkse Bloemenverkoop, het Bloemenfeest, een nieuwjaars- of kerstconcert... Misschien herkende U ons tijdens de duck-race in Oudenburg, de Afternoon-Tea Party... of via een van onze talrijke steunmomenten aan lokale goede doelen.

We hopen dat U er reeds aanwezig kon zijn op een van deze activiteiten, of dat U vooralsnog aansluit bij een volgende gelegenheid. Informatie vindt U steeds op deze web site.

Mocht U vragen hebben, dan kunt U bij ons terecht via e-mail (communicatie@rotarygistel.be). We proberen steeds tijdig op te volgen.


met respectvolle groeten,

namens de vrienden- en serviceclub Rotary Gistel vzw